top of page

DUBAI

- เมืองดูไบ -

ว่าด้วยเมืองที่เป็นที่สุดในหลายๆด้านของโลก ไม่ว่าจะเป็นโรงแรมหรูที่สุด ห้างสรรพสินค้าใหญ่ที่สุด ตึกคอนกรีดสูงที่สุด รวมถึงโบราณวัตถุ และสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจอีกมากมาย ด้วยเนื้อที่ราว 4,000 ตารางกิโลเมตร และมีประชากรประมาณ 2 ล้านคน เมืองดูไบถือได้ว่าเป็นเมืองท่าที่สำคัญแห่งหนึ่ง และมีอัตราการเจริญเติบโตของเมืองสูงที่สุดในโลก แม้จะเพิ่งก่อร้างสร้างประเทศมาเมื่อ 30-40 ปีนี้เอง

ว่าด้วยเมืองที่เป็นที่สุดในหลายๆด้านของโลก ไม่ว่า จะเป็นโรงแรมหรูที่สุด ห้างสรรพสินค้าใหญ่ที่สุด ตึกคอนกรีตสูงที่สุด รวมถึงโบราณวัตถุ และสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจอีกมากมาย ด้วยเนื้อที่ราว 4,000 ตารางกิโลเมตร และมีประชากรประมาณ 2 ล้านคน เมืองดูไบถือได้ว่าเป็นเมืองท่าที่สำคัญแห่งหนึ่ง และมีอัตราการเจริญเติบโตของเมืองสูงที่สุดในโลก แม้จะเพิ่งก่อร่างสร้างประเทศมาเมื่อ 30-40 ปีนี้เอง และนอกเหนือจากความเจริญทางวัตถุและวัฒนธรรม World Happiness Report ปี 2017 ยังจัดอันดับให้ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ เป็นประเทศที่ประชาชนมีความสุข เป็นอันดับที่ 21 ของโลก และอันดับ 1 ในเอเซีย

คุณภาพชีวิต

สำหรับคุณภาพชีวิตที่ดูไบต้องบอกเลยว่าไม่เป็นสองรองใคร เริ่มต้นจากการขนส่งคมนาคมที่สะดวกง่ายดายสบายกระเป๋า ไม่น่าเชื่อว่าเมืองที่มีแต่รถ super car วิ่งกันขวักไขว่ จะมีอัตราค่าบริการการเดินทางที่ถูกขนาดนี้ แท๊กซี่จะเริ่มต้นที่ 3dh (Dirham) หรือรถบัส 4dh (Dirham) 3-4 Dirham ตีเป็นเงินไทยอยู่ที่ราวๆ 27-36 บาทเท่านั้นเอง 

สำหรับความเป็นอยู่ในเรื่องที่พักอาศัย ทางสถาบันที่เลือกไปศึกษาต่อ สามารถแนะนำที่พักราคาประหยัดให้เราได้ โดยความปลอดภัยเป็นเลิศ ส่วนถ้าเป็นอาหารการกินก็หายห่วง เพราะมีให้เลือกหลากหลายเหมือนกับบ้านเรา และจะประหยัดมากยิ่งขึ้นหากซื้อของจาก Supermarket มาทำกินซะเอง

วัฒนธรรม

คนดูไบจะให้ความสำคัญกับครอบครัว เป็นรากฐานของสังคมมายาวนาน การต้อนรับขับสู้ก็เป็นวัฒนธรรมที่สำคัญอย่างหนึ่ง โดยเฉพาะสำหรับคนแปลกหน้าหรือผู้มาใหม่ จึงไม่ต้องแปลกใจหากจะถูกเชิญร่วมโต๊ะน้ำชา 

ชาวเอมิเรตส์แท้ๆนั้นมีอยู่ในประเทศเพียง 20% โดยประมาณ ที่เหลือคือผู้อพยพและชาวต่างชาติที่เข้ามาทำมาหากิน หรือนักเรียนแลกเปลี่ยนอย่างเราๆ ทำให้ดูไบ กลายเป็นพื้นที่ๆมีผู้อยู่อาศัยหลายเชื่อชาติ ต่างศาสนา  ทุกศาสนาถูกยอมรับและให้ความเท่าเทียม กระนั้นด้วยรากเหง้าที่นับถืออิสลาม ทำให้เสียงละหมาดจากมัสยิด ก็ยังคงปกคลุมในมหานคร

การศึกษา

ดูไบเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงไปสู่ประเทศเศรษฐกิจฐานความรู้ เป็นผลให้ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (UAE) เริ่มที่จะยกเครื่องระบบการศึกษาให้สูงขึ้นทั้งในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และ ปริญญาเอก นอกจากโรงเรียนและมหาวิทยาลัยที่อยู่ในเมืองแล้ว ยังมีโรงเรียนของรัฐและเอกชนจากต่างประเทศจำนวนมากมาเปิดแคมปัสใน Dubai อีกด้วย ปีการศึกษาทั่วไปมี 2 เทอมหรืออาจจะมี 3 เทอมในบางหลักสูตร โดยเริ่มตั้งแต่เดือน กย. – ธค. และ มค. – มิย. และการมาศึกษาต่อในดูไบ นักศึกษาต่างชาติสามารถทำงาน part time ได้ถูกกฏหมาย

More about Dubai

bottom of page