top of page

AUSTRALIA

- ประเทศออสเตรเลีย -

ประเทศออสเตรเลีย

ออสเตรเลีย (Australia) หรือชื่อทางการคือ เครือรัฐออสเตรเลีย (Commonwealth of Australia) เป็นประเทศซึ่งประกอบด้วยแผ่นดินหลักของทวีปออสเตรเลีย, เกาะแทสเมเนีย และเกาะอื่น ๆ ในมหาสมุทรอินเดีย แปซิฟิก และมหาสมุทรใต้ มันเป็นประเทศที่ใหญ่เป็นอันดับหกของโลกเมื่อนับพื้นที่ทั้งหมด และเป็นประเทศที่มีสัตว์ป่ากว่า 1 ล้านสายพันธุ์ และเป็นอีกแห่งที่มีวัฒนธรรมที่หลากหลายมากที่สุด 

วัฒนธรรม

ชาวออสเตรเลีย หรือ ออสซี่ ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาราชการ แต่ก็ยังมีการใช้ภาษาอื่นๆ อยู่บ้างตามท้องถิ่น โดยทั่วไปแล้วชาวออสเตรเลียจะไม่ได้ทักทายกันแบบเป็นทางการมากนัก จะเน้นความสบายๆ และมักเอ่ยคำทักทายเมื่อเดินสวนกันตามท้องถนน โดยไม่จำเป็นว่าจะต้องเป็นคนที่เคยพูดคุยกันมาก่อน

ออสเตรเลีย มีคนกว่า 100 เชื้อชาติ ซึ่งเป็นหนึ่งในประเทศที่มีประชากรหลากหลายเชื้อชาติที่สุดในโลก รวมถึงคนไทยจำนวนมากที่มาอาศัยและศึกษาต่อ

คุณภาพชีวิต

คุณภาพชีวิตในออสเตรเลียอยู่ในระดับสูงมาก ด้วยบริการสาธารณะชั้นยอดแบบยุโรป ที่มีทั้งรัถบัส รถไฟบนดินและใต้ดิน แท๊กซี่ และเรือ อัตราการเกิดอาชญากรรมก็ต่ำและค่าครองชีพที่เหมาะสม เป็นประเทศที่มีคุณภาพชีวิตสูงเป็นอันดับต้นๆ จัดเป็น 1 ใน 5 ประเทศที่น่าอยู่ที่สุดในโลก

การศึกษา

ออสเตรเลียเป็นอีกหนึ่งประเทศที่ให้ความสำคัญในเรื่องการศึกษาเป็นอย่างมาก ถือว่าเป็นจุดขายที่สำคัญของประเทศอย่างหนึ่งที่ทำรายได้ให้ประเทศมหาศาลนอกเหนือไปจากการท่องเที่ยวและการส่งออกแร่ โดยมีนักศึกษาต่างชาติอยู่มากที่สุดเป็นอันดับ 3 ของโลกรองจากสหราชอาณาจักรและสหรัฐอเมริกา มีมหาวิยาลัยเจ็ดแห่งที่ติดอันดับมหาวิทยาลัยยอดเยี่ยม 100 อันดับแรกของโลก

More about Australia

bottom of page