top of page

NEW ZEALAND

- ประเทศนิวซีแลนด์ -

ว่าด้วยเมืองที่เป็นที่สุดในหลายๆด้านของโลก ไม่ว่าจะเป็นโรงแรมหรูที่สุด ห้างสรรพสินค้าใหญ่ที่สุด ตึกคอนกรีดสูงที่สุด รวมถึงโบราณวัตถุ และสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจอีกมากมาย ด้วยเนื้อที่ราว 4,000 ตารางกิโลเมตร และมีประชากรประมาณ 2 ล้านคน เมืองดูไบถือได้ว่าเป็นเมืองท่าที่สำคัญแห่งหนึ่ง และมีอัตราการเจริญเติบโตของเมืองสูงที่สุดในโลก แม้จะเพิ่งก่อร้างสร้างประเทศมาเมื่อ 30-40 ปีนี้เอง

ดินแดนแห่งเมฆยาวสีขาว มีเรื่องเล่าเกี่ยวกับที่มาของฉายานี้ว่า สมัยก่อนนักเดินเรือที่เดินทางมาเกาะแห่งนี้จะใช้การสังเกตก้อนเมฆ เมื่อเห็นเมฆขาวลอยชัดเจนเหนือน่านฟ้า ก็แสดงว่าใกล้ถึงฝั่ง ปัจจุบันตีความได้อีกอย่างว่าเป็นเมืองที่มีเวลากลางวันยาวนาน เพราะอยู่ใกล้กับขั้วโลกใต้ ซึ่งภูมิประเทศของนิวซีแลนด์ประกอบด้วยเกาะใหญ่สองเกาะ และเกาะเล็กเกาะน้อยอีกจำนวนหนึ่ง ตั้งอยู่ห่างไกลจากประเทศอื่นๆ มีเนื้อที่ราว 2,000 กิโลเมตร 

คุณภาพชีวิต

ด้วยความที่มีประชากรเพียง 4.6 ล้านคนบนพื้นที่ใกล้เคียงกับสหราชอาณาจักร (United Kingdom) ที่มีประชากรมากกว่าเกือบ 20 ล้านคน ทำให้นิวซีแลนด์มีบ้านเมืองที่ปลอดโปร่งโล่งสบาย

 

ค่าครองชีพโดยเฉลี่ยนของนิวซีแลนด์อยู่ที่ประมาณ 1,250 ต่อหัว คิดเป็นเงินไทยอยู่ที่ประมาณ 3x,xxx บาท
(ข้อมูลจาก Immigration New Zealand) 

วัฒนธรรม

นิวซีแลนด์จะใช้ภาษาอังกฤษ (British) เป็นหลัก วัฒนธรรมของชาวนิวซีแลนด์ ผสมผสานระหว่างชาวเมารี(ชนเผ่าดั้งเดิม) และผู้อพยพโดยเฉพาะชาวอังกฤษ ถูกถ่ายทอดออกมาในรูปแบบการดำรงชีวิต วรรณกรรม และสิ่งประดิษฐ์ ด้วยความที่เป็นประเทศที่อยู่ห่างไกลดินแดนอื่นๆ บวกกับประชากรที่มีไม่มาก ทำนิวซีแลนด์เป็นเมืองที่สงบ ผู้คนรักการเล่นกีฬา และให้ค่ากับความเท่าเทียมในสังคม ที่สำคัญ ปี 2016 นิวซีแลนด์ยังเป็นเมืองที่ถูกจัดอันดับว่าสงบสุขที่สุดเป็นอันดับ 2 รองจากไอซ์แลนด์ (Iceland) และเป็นประเทศที่มีการคอรัปชั่นน้อยที่สุดในโลก

การศึกษา

นิวซีแลนด์มีมหาลัยทั้งหมด 8 แห่ง เป็นมหาลัยรัฐทั้งสิ้น อยู่เกาะเหนือ 5 และเกาะใต้ 3 แห่ง สำหรับวีซ่านักเรียนนักศึกษา สามารถทำงานพาร์ทไทม์ได้ไม่เกิน 20 ชม. ต่อสัปดาห์ 

 

ทุกมหาวิทยาลัยในนิวซีแลนด์เปิดสอนระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก นอกเหนือจากนั้น ยังเปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรระดับต่าง ๆ ในบางสาขา รวมทั้งหลัก สูตรเกียรตินิยม และหลักสูตร 2 ปริญญาบัตร

More about New Zealand

bottom of page