top of page

ยื่นวีซ่าจากออสไปนิว ไปอเมริกา ไปยุโรปง่ายๆ

Updated: Jun 29, 2019

“อย่าให้วีซ่าเป็นปัญหาในการเดินทาง” ใจพร้อม กายพร้อม เงินก็พร้อม แต่วีซ่าไม่พร้อม เป็นปัญหาทั่วไปสำหรับนักเดินทาง สิ่งที่สำคัญสำหรับปัญหานี้ คือ ผู้ช่วยดี ๆ ที่ทำให้วีซ่าเป็นเรื่องง่าย"


0 comments

Comments


bottom of page