top of page

HOW TO ขอวีซ่าท่องเที่ยวออสเตรเลียด้วยตัวเอง ไม่พึ่งเอเจนท์

Updated: Oct 26, 2022

วีซ่าท่องเที่ยวออสเตรเลีย หรือ Visitor Visa (Subclass 600) เป็นวีซ่าระยะสั้นประเภทหนึ่งที่อนุญาตให้ผู้เดินทางสามารถไปท่องเที่ยว - เยี่ยมญาติ หรือ วัตถุประสงค์นันทนาการอื่นๆ ที่ไม่เกี่ยวข้องกับการทำงาน เป็นระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือน

Visitor Visa (Subclass 600) มีวิธีการยื่นขอด้วยกัน 2 แบบ


🔰 แบบที่ 1 - รูปแบบกระดาษ 🔰


- เป็นการยื่นเอกสารด้วยตัวเองที่สำนักงาน VFS Global ในไทยมีทั้งสิ้น 2 สาขา กรุงเทพฯ และ เชียงใหม่

พิกัด กทม. อาคาร The Trendy ซอยสุขุมวิท 13 (BTS นานา ทางออก 3)

พิกัด ชม. อาคารศิริพานิช ตรงข้ามห้างเมญ่า


- VFS Global ไม่ใช่สถานทูต แต่เป็นตัวแทนที่รับเอกสารและสแกนนิ้ว เก็บข้อมูลของเรา เพื่อส่งเอกสารใบสมัครวีซ่าต่อไปยังสถานทูต


- แบบกระดาษจะใช้เวลาพิจารณาวีซ่าประมาณ 1 เดือน (ระยะเวลาเร็ว - ช้า ขึ้นอยู่กับเอกสารของผู้สมัครและการพิจารณาของเจ้าหน้าที่)


- สถานทูตจะแจ้งผลวีซ่ากลับมาทางไปรษณีย์ (จดหมายนั่นเอง) ประมาณ 7 วันทำการเบ็ดเสร็จรวมระยะเวลาพิจารณาวีซ่าและส่งผลกลับมา ประมาณเดือนครึ่ง ไม่เกินนี้


 

🔰 แบบที่ 2 - รูปแบบออนไลน์ 🔰


- เป็นวิธีที่ได้รับความนิยมที่สุด เนื่องจากความสะดวกสบาย และสามารถเตรียมเอกสารได้แบบ paperless


- ยื่นเอกสารวีซ่าผ่านช่องทาง ImmiAccount หรือ https://online.immi.gov.au/lusc/login


- เข้าระบบสถานทูตโดยตรงจะค่อนข้างรู้ผลเร็ว


- ระยะเวลาประมาณ 2 - 3 อาทิตย์ บางคนอาทิตย์เดียวก็ทราบผลแล้ว ยื่นออนไลน์เสร็จต้องไปสแกนนิ้วที่ VFS Global ด้วย


ขั้นตอนของการยื่นรูปแบบออนไลน์

จะมีอยู่ด้วยกัน 2 ประเด็นหลักๆ ได้แก่


1. ยื่นคำร้องผ่านระบบออนไลน์

- ลงทะเบียนผู้ใช้ ตามลิงก์ ImmiAccount ตามลิงก์ด้านบน อย่าลืม Activate บัญชีผู้ใหญ่ก่อนทำการสมัคร

- เลือกตัวเลือก “New Application” กรอกข้อมูลและตอบคำถามเป็นภาษาอังกฤษทั้งหมด

- เมื่อกรอกข้อมูลทั้งหมดเสร็จสิ้น ระบบจะแจ้งเอกสารจำเป็นที่ผู้สมัครต้องแนบมาด้วย

- ผู้สมัครจะต้องอัปโหลดเอกสารผ่านระบบออนไลน์ แต่ละไฟล์จะต้องมีขนาดไม่เกิน 5MB และสามารถอัปโหลดได้สูงสุดไม่เกิน 60 ไฟล์

- เมื่ออัปโหลดเอกสารเสร็จสิ้น ผู้สมัครสามารถกดยื่นคำร้องได้เลย

- หลังจากยื่นคำร้อง ระบบจะพาไปสู่ขั้นตอนการชำระเงิน ซึ่งผู้สมัครสามารถจ่ายผ่านบัตรเครดิตได้ทุกประเภท

- หลังจากนั้น จะมีอีเมลยืนยันการสมัครและส่งต่อไปยัง VFS


2. จองคิวกับ VFS Global เพื่อสแกนนิ้ว Biometric Submission

- สามารถจองได้ด้วยตนเองที่ https://visa.vfsglobal.com/tha/th/aus/login

- ผู้สมัครสามารถเลือกวันและเวลาที่สะดวกเพื่อเข้าเก็บลายนิ้วมือได้

- หลังจากเสร็จสิ้น ก็ถือเป็นอันเสร็จ และรอการตอบกลับเพื่อแจ้งผลทางอีเมล


 

🔰 เอกสารที่สำคัญในการยื่นวีซ่า 🔰


- รูปถ่าย : หน้าตรง ไม่มีสิ่งบดบังใบหน้า-ตา เช่นผมปรกตา หรือ แว่น และอายุรูปถ่ายต้องไม่เกิน

เดือน

- รูปสแกนหน้าหนังสือเดินทาง (Passport)

- สำเนาบัตรประชาชน

- สำเนาทะเบียนบ้าน

- Travel Plan + จดหมายแนะนำตัว (เอกสารประกอบถ้ามี เช่น ตั๋วเครื่องบิน / ใบจองที่พัก)

- หลักฐานการเงิน (บัญชีเงินฝาก / สเตทเม้น)

- ประวัติการเดินทาง

- หนังสือรองรับการทำงาน / สลิปเงินเดือน (เอกสารรับรองต้องเป็นภาษาอังกฤษ) หากเป็นเจ้าของกิจการจะต้องแนบสำเนาหนังสือจดทะเบียนบริษัท (อายุเอกสารไม่เกิน 3 เดือน)

- หากยื่นแบบ Paper จะต้องกรอกเอกสารยื่นคำร้องเพิ่มเติม


 

🔰 ค่าธรรมเนียม 🔰


ปัจจุบัน Visitor Visa (Subclass 600)

- มีค่าธรรมเนียมอยู่ที่ 150 ดอลลาร์ออสเตรเลีย หรือ ประมาณ 3,700 บาท

- จองคิวออนไลน์สำหรับสแกนนิ้ว ฟรี (เสียค่าธรรมเนียมวันที่มาสแกนนิ้ว)

- ค่าธรรมเนียม สแกนลายนิ้วมือที่ศูนย์ VFS = 851 บาท (สำหรับผู้ยื่นสมัครออนไลน์)


 

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมด้วยตนเองได้ที่นี่


 
0 comments

Comments


bottom of page