top of page

เรียนต่อโปรแกรม Business ระยะสั้นในอเมริกา กับ Talk Schools

"Talk Schools" เป็นเครือสถาบันการศึกษาที่ให้บริการโปรแกรมระยะสั้นมากมายแก่เยาวชนคนไทยไปเก็บเกี่ยวประสบการณ์ เรียนรู้และท่องเที่ยวในหลายเมืองที่สหรัฐอเมริกา เช่น โปรแกรม Summer Camp, University Tour รวมถึงโปรแกรมวิชาชีพในสายเฉพาะด้าน ไม่ว่าจะ Business, Commerce, Humanity และอื่นๆ ซึ่ง 1 ในโปรแกรมยอดนิยมที่เหมาะต่อการนำไปต่อยอดกับสายวิชาชีพ ได้แก่ "Professional Development Program" (PDP)
 

ติดต่อทำเรื่อง สอบถามเพิ่มเติม

Line Official : @aegstudytravel 0 comments

Commentaires


bottom of page