top of page

บอกต่อ 10 ทุนมหาวิทยาลัยในออสเตรเลีย ปี 2023!

ทุนการศึกษาปัจจุบันมี 2 แบบคือ ทุนเต็มการศึกษาเต็มจำนวน (Scholarship 100%) และทุนการศึกษาบางจำนวน (Partial Scholarship 20% - 50%)

1. Australia Awards Scholarshipทุนการศึกษานี้จัดทำขึ้นโดยกระทรวงการต่างประเทศและการค้าของออสเตรเลีย (DFAT) และมอบให้กับนักศึกษาจากประเทศต่างประเทศเพื่อการศึกษาแบบเต็มเวลาในระดับปริญญาตรีหรือสูงกว่าปริญญาตรีที่มหาวิทยาลัยในออสเตรเลียเข้าร่วม รวมไปถึงมหาวิทยาลัยเมลเบิร์นอีกด้วยครับ


สถาบัน : มหาวิทยาลัยในออสเตรเลีย รวมไปถึง Melbourne University

การรับสมัคร : เปิดรับ 1 กุมภาพันธ์ 2023 – 30 เมษายน 2023

รายละเอียดเพิ่มเติม: Australia Awards Scholarship

 

2. Macquarie University Scholarship 2023


Macquarie University Scholarship 2023-2024 เป็นทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาต่างชาติ เป็นทุนการศึกษานานาชาติของรองอธิการบดีมหาวิทยาลัย Macquarie ซึ่งทุนนี้มีมูลค่าสูงสุดถึง 10,000 ดอลลาร์ออสเตรเลียสำหรับค่าเล่าเรียนของคุณ


สถาบัน : Macquarie University ประเทศออสเตรเลีย

ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี และปริญญาโท

การรับสมัคร : แตกต่างกันไปตามแต่ละหลักสูตร เช่น คณะบริหารและการเงิน เริ่มตั้งแต่ 28 พฤจิกายน 2022 – 7 สิงหาคม 2023 ซึ่งโปรแกรมส่วนใหญ่หมดเขตภายในสิ้นปี 2023

รายละเอียดเพิ่มเติม : Macquarie University Scholarship 2023-2024


 

3. Melbourne Research Scholarships 2023 (Fully Funded)

ทุนจากมหาวิทยาลัยชื่อดัง โดยหลักสูตรที่เปิดสอนก็จะมีมากมายยกตัวอย่างเช่น คณะบัญชี คณะวิศวกรรมเคมี คณะวิทยาศาสตร์ คณะกฎหมาย หรือจะคณะที่ยอดนิยมในไทยอย่างจิตวิทยาก็มีเช่นเดียวกัน


Melbourne Research Scholarship (MRS) 2023-2024 เป็นทุนเต็มจำนวนสำหรับนักศึกษาต่างชาติ มีทุนการศึกษาประมาณ 600 ทุนสำหรับการศึกษาวิจัยระดับปริญญาโท และปริญญาเอก ทุนการศึกษานี้ให้ค่าครองชีพ $ 32,400 ต่อปี ค่าชดเชยเต็มจำนวน ค่าประกันสุขภาพนักศึกษาต่างชาติ (OSHC) เงินช่วยเหลือการย้ายถิ่นฐาน และสิทธิประโยชน์อื่น ๆ อีกเพียบ


สถาบัน : The University of Melbourne ประเทศออสเตรเลีย

ระดับการศึกษา : ปริญญาโท และปริญญาเอก

การรับสมัคร : ระยะเวลาของทุนจะแตกต่างกันตามคณะและสาขา

รายละเอียดเพิ่มเติม : Uni Melbourne


 

4. Griffith University Scholarships 2023 (Fully Funded)


Griffith University Scholarships 2023 – 2024 เปิดรับนักศึกษาต่างชาติเพื่อศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ถึงหลังปริญญาเอก มีทั้งทุนแบบเต็มจำนวน และทุนในบางส่วน โดยที่นี่มีทั้งคณะสถาปัตยกรรม คณะวิศวกกรมศาสตร์ คณะแพทย์และสุขภาพ เป็นต้น และเป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยระดับโลกด้านการวิจัยและอุตสาหกรรมอีกด้วย


สถาบัน : Griffith University ประเทศออสเตรเลีย

ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก และหลังปริญญาเอก

การรับสมัคร : 18 เมษายน 2023 , 05 สิงหาคม 2023 และ 04 ธันวาคม 2022

รายละเอียดเพิ่มเติม : Griffith University Scholarships


 

5. University of Sydney International Scholarships 2023


ทุนการศึกษา University of Sydney 2023-2024 เป็นทุนในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกที่ได้รับทุนเต็มจำนวนสำหรับนักศึกษาต่างชาติ ทุนการศึกษานี้ครอบคลุมค่าเรียนและค่าครองชีพ ทุนการศึกษาจำนวน $ 40,000 ให้ไปจ่ายหนึ่งปีในสองงวดเท่า ๆ กันไปเลย แต่ควรที่จะเผื่อเวลาสักหน่อย เพราะว่าต้องใช้เวลาถึงสี่เดือนนับจากการส่งใบสมัครเพื่อที่จะได้อีเมลแจ้งว่าคุณผ่านหรือเปล่า


สถาบัน : University of Sydney ประเทศออสเตรเลีย

ระดับการศึกษา : ปริญญาโท และปริญญาเอก

การรับสมัคร : เปิดตลอดทั้งปี 2023

รายละเอียดเพิ่มเติม : University of Sydney 2023-2024


 

6. Australian Government Research Training Program 2023

(Fully Funded)

เป็นทุนโครงการฝึกอบรมการวิจัยของรัฐบาลออสเตรเลียปี 2022-2023 โดยจุดมุ่งหมายของโปรแกรม RTP คือ การจัดหาเงินทุนที่ยืดหยุ่นเพื่อสนับสนุนการฝึกอบรมนักศึกษาในประเทศและนักศึกษาต่างชาติที่ทำการวิจัยระดับบัณฑิตในมหาวิทยาลัยของออสเตรเลีย และยังส่งมอบผู้สำเร็จการศึกษาที่มีทักษะที่จำเป็นในการสร้างอาชีพในสถาบันการศึกษาและภาคส่วนอื่น ๆ ของตลาดแรงงาน ทุนการศึกษานี้มอบให้สำหรับการศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ทุนการศึกษา RTP มอบค่าจ้างรายเดือน ค่าธรรมเนียม Offset จ่ายสำหรับค่าเล่าเรียนและเบี้ยเลี้ยง เพื่อช่วยเหลือนักศึกษาด้วยค่าใช้จ่ายเสริมในระดับที่สูงขึ้นโดยการวิจัย


สถาบัน : มหาวิทยาลัยในประเทศออสเตรเลีย

ระดับการศึกษา : ปริญญาโท และปริญญาเอก

การรับสมัคร : จะแตกต่างกันไป เป็นช่วงเวลาเมษายน - ตุลาคม (รายปี)

รายละเอียดเพิ่มเติม : Research and Training program


 

7. Deakin University Scholarship 2023 (Fully Funded)Deakin University เป็นอีกหนึ่งมหาวิทยาลัย จากเมืองจีลอง (Geelong) ประเทศออสเตรเลีย ที่ได้มอบทุนการศึกษาระดับปริญญาแบบเต็มจำนวน ให้กับนักศึกษาต่างชาติ เช่นเดียวกับในปี 2023 นี้ มหาวิทยาลัยดีกิ้น ก็ได้พร้อมมอบทุนการศึกษามูลค่ากว่า $28,900 ต่อปี พร้อมกับค่าย้ายถิ่นฐานอีก $500 - $1,500 และประกับสุขภาพ


สถาบัน : มหาวิทยาลัย Deakin ประเทศออสเตรเลีย

ระดับการศึกษา : ปริญญาโท และปริญญาเอก

การรับสมัคร : จะแตกต่างกันออกไป ตามคณะและสาขานั้นๆ *โปรดอ่านเพิ่มเติมในลิงก์ด้านล่าง*

รายละเอียดเพิ่มเติม : Deakin University Scholarship 2023


 

8. Monash Research Training Program 2023 (Fully Funded)


Monash Research Training Program 2023-2024 เป็นทุนระดับปริญญาโทและปริญญาเอกที่ได้รับทุนเต็มจำนวนสำหรับนักศึกษาต่างชาติ ทุนการศึกษานี้ให้ค่าครองชีพต่อปีสูงถึง $29,500 และค่าย้ายถิ่นฐานกว่า $1,500 ทุนการศึกษา Monash มีการแข่งขันสูงที่ค่อนข้างสูง และจึงจะใช้การพิจารณาจากผลการเรียนของคุณ ผลงานวิจัยใด ๆ และประสบการณ์การวิจัยก่อนหน้านี้ เปิดสอนหลักสูตรศิลปะศาสตร์ วิทยาศาสตร์ชีวการแพทย์ การศึกษาการออกแบบ จิตวิทยาการศึกษา และพัฒนาการและปรัชญา เป็นต้น


สถาบัน : Monash University ประเทศออสเตรเลีย

ระดับการศึกษา : ปริญญาโท และปริญญาเอก

การรับสมัคร : แตกต่างกันไปตามแต่ละหลักสูตร เช่น รอบที่ 1 เปิด 1 กันยายน – 31 มีนาคม ไปจนถึงรอบที่ 4 เปิด 1 มิถุนายน – 31 ตุลาคม 2023

รายละเอียดเพิ่มเติม : Monash Research Training Program 2023-2024


 

9. Swinburne University of Technology Scholarship 2023Swinburne University of Technology 2023-2024 เป็นทุนการศึกษาเต็มจำนวนสำหรับนักศึกษาต่างชาติ ซึ่งทุนการศึกษานี้มอบให้สำหรับการศึกษาระดับปริญญาตรีและปริญญาโท ทุนการศึกษา Swinburne International Excellence จะให้เงิน $2500 ต่อปีจากค่าธรรมเนียมหลักสูตรของคุณ ซึ่งที่นี่ถ้าเป็นสายวิทยาศาสตร์ หรือเทคโนโลยีต้องห้ามพลาดเด็ดขาดลองมาสมัครกันเลย


สถาบัน : Swinburne University of Technology ประเทศออสเตรเลีย

ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี และปริญญาโท

การรับสมัคร : แตกต่างกันไปตามแต่ละหลักสูตรส่วนใหญ่จะเปิดรับทั้งปี 2023

รายละเอียดเพิ่มเติม : Swinburne University of Technology 2023-2024


 

10. University of South Australia Scholarships 2023


มาถึงทุนสุดท้าย University of South Australia ปี 2023-2024 เป็นทุนค่าเล่าเรียนระดับปริญญาโทและปริญญาเอกสำหรับนักศึกษาต่างชาติ International Research Tuition Scholarships (IRTS) มอบค่าเล่าเรียนสำหรับระยะเวลาการศึกษาวิจัยทั้งหมด โดยพิจารณาจากผลการเรียน และความสามารถในการวิจัย สำหรับทุนนี้จะได้รับค่าครองชีพเต็มจำนวน ได้รับการสนับสนุนจากเงินทุนภายนอก นอกจากนี้นักเรียนที่สามารถหาทุนค่าครองชีพได้ด้วยตนเองและใครสามารถแสดงหลักฐานในเรื่องนี้ก็สามารถได้รับการพิจารณาให้เข้าร่วม IRTS ได้เช่นกัน ที่นี่มีเปิดคณะเกี่ยวกับสุขภาพ ธุรกิจ การศึกษา รวมไปถึงคณะกฎหมายอีกด้วย


สถาบัน : University of South Australia ประเทศออสเตรเลีย

ระดับการศึกษา : ปริญญาโท และปริญญาเอก

การรับสมัคร : เปิดรับตลอดทั้งปี 2023

รายละเอียดเพิ่มเติม : University of South Australia 2023 - 2024

 

เขียนและเรียบเรียง : ZENZEN

0 comments

Comments


bottom of page